Projekt "Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu českých a moravských spotřebních družstev" pomáhá zvýšit odbornost zaměstnanců

 

Západočeské konzumní družstvo Sušice věnuje trvale pozornost vysoké odborné úrovni svých zaměstnanců, a to nejen formou interních školení, ale také formou externích kurzů ve spolupráci se SČMSD. V roce 2019 získal SČMSD získal na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.3./110/0010919 finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu českých a moravských spotřebních družstev, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010919.

V rámci tohoto programu proběhne v termínu od 1.9.2019 do 30.4.2022 školení celkem 96 zaměstnanců ve vzdělávacích kurzech měkkých a manažerských dovedností, IT a v účetních, ekonomických a právních kurzech.