+420 800 175 684   zkdzkdsusice.cz


Regionalita
Prostě nejlevnější Náš e-shop Zkrácená účtenka Podporujeme regionální produkty
Kariéra
Staňte se našimi spolupracovníky
Věrnostní program
Dobrá karta COOP
Moje prodejna  

Vyberte si svoji prodejnu a mějte aktuální informace o ní
stále k dispozici.

ZKD na Internetu
facebook google maps
Doporučujeme
E-COOP Farmářská bedýnka COOP Mobil Katalog Non Food
Informace SKUPINA COOP
skupina COOP COOP centrum
Kreditní služby
platební možnosti

GP mobile

mobilní operátoři

Ochrana osobních údajů

Západočeské konzumní družstvo Sušice má zpracované zásady ochrany osobních údajů tak, jak vyplývá ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, jakož i z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též jen "GDPR") a tyto zásady striktně dodržuje.

 

Každá fyzická osoba, jejíž údaje družstvo zpracovává ať už podle zákonných předpisů, nebo na základě souhlasu této osoby má zejména tato práva:

 • Právo na přístup ke zpracovávaným údajům, zejména má právo vědět:

  • k jakému účelu jsou data zpracovávána

  • kategorii dotčených osobních údajů (osobní či citlivá data)

  • kdo je příjemcem osobních údajů

  • po jakou dobu jsou data zpracovávána

  • jak podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

  • zda dochází k automatizovanému zpracování či profilování

 • Právo na opravu – fyzický osob - zaměstnanec má právo na opravu nesprávných údajů.

 • Právo být zapomenut (právo výmazu), není-li to v rozporu s jinými zákonnými předpisy nebo nejsou-li tím dotčena jiná práva, jako např. v případě mzdové a personální agendy.

Fyzická osoba má právo na vymazání osobních údajů také např. v případě, kdy osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;

 • Právo omezení a právo vznést námitku proti zpracování

 • Právo na přenositelnost - fyzická osoba - zaměstnanec má právo na získání zpracovávaných osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

Bližší informace o ochraně osobních údajů členů družstev se můžete dozvědět zde.

Bližší informace o ochraně osobních údajů zákazníků zapojených do programu Dobrá karta COOP se můžete dozvědět zde.

 

Abychom usnadnili všem fyzickým osobám realizaci jejich práv, zde uvádíme Univerzální tiskopis, který mohou fyzické osoby využít. Přpomínáme, že je nutné, aby totožnost žadatele byla řádným způsobem ověřena tak, aby nemohlo dojít k záměně identity. Zde jsou také tiskopisy pro členy družstev a zákazníky věrnostního programu Dobrá karta COOP.

 


 

     V případě, že máte jakékoliv podezření na porušení zásad GDPR ze strany našeho družstva, sdělte nám tuto skutečnost. Rádi problém prověříme a budeme Vás zpětně informovat, zda Vaše podezření bylo oprávněné, případně přijmeme potřebná opatření. Svoje podněty můžete zasílat buď písemně na adresu sídla družstva, nebo elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu: oou@zkdsusice.cz

    


     

Podání, které upozorňuje na podezření z porušení GDPR je možné zaslat také Úřadu pro ochranu osobních údajů. Lze tak učinit elektronicky, kdy je možné vyplnit formulář stížnosti, který je dostupný zde. Po elektronickém vyplnění je možné zaslat stížnost na adresu stiznosti@uoou.cz, popř. přímo ve formuláři stížnosti stisknout na tlačítko Odeslat.

Podání, které upozorňuje na podezření z porušení GDPR , je taktéž možno zaslat v listinné podobě na adresu Úřadu pro ochranu osobních údajů:

             Úřad pro ochranu osobních údajů

             Pplk. Sochora 27
             170 00 Praha 7

Formulář stížnosti si můžete vytisknout zde.

 

Podání, které upozorňuje na podezření z porušení GDPR, musí obsahovat takové konkrétní informace, aby mohlo být vyhodnoceno a mohl být bez prodlení zvolen účinný a cílený postup. Jde zejména o:

-  označení subjektu podezřelého z porušení GDPR,

-  popis činnosti zahrnující zpracování osobních údajů, v jejímž průběhu mělo dojít k porušení GDPR,

-  uvedení osobních údajů (nebo alespoň jejich kategorií) zpracovaných v rozporu s GDPR,

-  listiny či jiné materiály (příp. jejich kopie), které dokládají vztah mezi oznamovatelem (stěžovatelem) a subjektem, který jeho osobní údaje měl chybně zpracovávat,

-  listiny či jiné materiály (příp. jejich kopie), vztahující se k vytýkanému zpracování osobních údajů,

-  případné uvedení odkazů na dostupné zdroje, které mohou svědčit o popisovaných skutečnostech,

-  identifikační údaje a také kontaktní údaje toho, kdo podává stížnost.

Zdroj: www.uoou.cz


 
Naše Prodejny
Seznam prodejen
Vaše názory, připomínky
HACCP
Reklamace
Naše Akce
Prostě nejlevnější
Menu Tuty Tip
Tip extra
Konzum
Doporučujeme, ochutnejte
Stavebniny
Hity sezóny
Pro doma
Soutěže
Jsme Váš dobrý soused
Jsme součástí regionu
Naše hodnoty
E-Shop
Pro dobrou věc
Žádost o poskytnutí finančních prostředků
Farmářská bedýnka
Objednejte si
Pouťové ceny
Balíčky na přání
Složenky
Dárková karta
Pobočky České pošty
Zpětný odběr elektrozařízení
Kdo jsme my?
Historie a současnost firmy
Kontakt
Aktuálně ze ZKD
MČZ informují
CCP
OOÚ
Naše Výrobna lahůdek
Prodej majetku

Kariéra
Informační deska


náměstí Svobody 135
342 01 Sušice - Sušice I

IČ: 00031968
DIČ: CZ00031968

Spis.zn.v OR: DrXXVI 218
vedená u KS Plzeň

 

© 2013 ZKD Sušice

» Administrace stránek «