MČZ Klatovy

MČZ Klatovy pořádá pro svoje členy celou řadu zajímavých akcí.

Členská schůze  proběhla 17.8.2020 v restauraci Družba KD v Klatovech.

MČZ Nalžovské Hory

 

Vážení členové družstva,

jelikož jste si pro vaši místní členskou základnu nezvolili členský výbor, jmenovalo představenstvo družstva na svém jednání dne 24. 4. 2019 (dle článku 60, odstavec 1 Stanov družstva) nový členský výbor z členů jiné místní členské základny. Členové nového členského výboru jsou:

Jitka Kolbingerová - předseda

Simona Kadlecová - člen

Anna Páleníková,DiS - člen

Nový členský výbor můžete kontaktovat na tel. čísle: 376 502 002, nebo na e-mailové adrese:palenikovazkdsusice.cz.

Tento členský výbor bude rozhodovat i o využití přidělených prostředků v průběhu roku.

 

Na jaře příštího roku svoláme výroční členskou schůzi vaší MČZ, kde situaci zhodnotíme a dohodneme se společně co dál.

 

MČZ Plánice

 

Vážení členové družstva,

jelikož jste si pro vaši místní členskou základnu nezvolili členský výbor, jmenovalo představenstvo družstva na svém jednání dne 24. 4. 2019 (dle článku 60, odstavec 1 Stanov družstva) nový členský výbor z členů jiné místní členské základny. Členové nového členského výboru jsou:

Anna Páleníková, DiS - předseda

Jitka Kolbingerová - člen

Simona Kadlecová - člen

Nový členský výbor můžete kontaktovat na tel. čísle: 376 502 002, nebo na e-mailové adrese:palenikovazkdsusice.cz.

Tento členský výbor bude rozhodovat i o využití přidělených prostředků v průběhu roku.

 

Na jaře příštího roku svoláme výroční členskou schůzi vaší MČZ, kde situaci zhodnotíme a dohodneme se společně co dál.

 

MČZ Žichovice

 

Vážení členové družstva,

jelikož jste si pro vaši místní členskou základnu nezvolili členský výbor, jmenovalo představenstvo družstva na svém jednání dne 24. 4. 2019 (dle článku 60, odstavec 1 Stanov družstva) nový členský výbor z členů jiné místní členské základny. Členové nového členského výboru jsou:

Simona Kadlecová - předseda

Jitka Kolbingerová - člen

Anna Páleníková,DiS - člen

Nový členský výbor můžete kontaktovat na tel. čísle: 376 502 002, nebo na e-mailové adrese:palenikovazkdsusice.cz.

Tento členský výbor bude rozhodovat i o využití přidělených prostředků v průběhu roku.

 

Na jaře příštího roku svoláme výroční členskou schůzi vaší MČZ, kde situaci zhodnotíme a dohodneme se společně co dál.